Wethouder Briels ondertekende donderdag 9 maart 2017 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Net als 100 andere overheden gaat gemeente Laarbeek aan de slag met een actieplan om in alle fasen van het inkoopproces rekening te houden met duurzaamheid. Dit gaat om sociale, ecologische en economische aspecten. Denk aan vermindering van CO2-uitstoot, maar ook stimuleren van lokale werkgelegenheid.

De uitwerking van het manifest en het opstellen van een actieplan doet de gemeente Laarbeek samen met inkooporganisatie BIZOB. Met de deelnemende peelgemeentes wordt er bekeken op welke manier het beste invulling kan worden gegeven aan het manifest.

Jaarlijks schaffen alle overheden samen voor 60 miljard euro aan goederen en diensten aan. Daar valt veel duurzame winst te behalen.