Juryleden Dragon’s Den stellen zichzelf voor: vandaag Frits Swinkels!

Mijn naam is Frits Swinkels. Ik ben geboren en getogen in Aarle-Rixtel en woon tegenwoordig in Beek en Donk. Ik heb lang gewerkt voor de Rabobank (centraal en lokaal) en sinds kort heb ik mijn eigen bedrijf, Vrededael Advies. Ik adviseer organisaties hoe zich aan te passen en bij de tijd te blijven. Ik werk veel met coöperaties. Dit is een mooie maar complexe ondernemingsvorm. En een duurzame: ik ben overtuigd van de kracht van coöperaties gericht op lokale samenwerking, maar weet ook dat daar wel hard en intelligent aan moet worden gewerkt, bij voortduring. Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij het Ecodorp in Boekel. Een compleet zelfvoorzienend systeem. Techniek, groen, sociaal, alles komt hier bij elkaar. Het mooie is: hier wonen mensen met idealen, maar het zijn niet de geitenwollensokkentypes waar sommigen aan denken bij duurzaamheid. Duurzaamheid is mainstream geworden.

Een groene bank

Bij de bank hebben we duurzaamheid altijd hoge prioriteit gegeven. Ik was betrokken bij veel verschillende initiatieven. Maatregelen die bijvoorbeeld stimuleerden om met de trein naar het werk te komen, of samen te reizen. Inclusief bonuspunten die zorgden voor een gezonde competitie. Goede prikkels die echt bijdragen aan gedragsverandering. Duurzaam is ook een personeelsbestand waarin je bewust kijkt naar de afspiegeling van de gemeenschap, en een energiezuinig gebouw, en fitnessvoorzieningen voor vitale medewerkers, en elektrische laadpalen op de parkeerplaats: noem maar op.

Actief op veel fronten

Ik ben op veel fronten actief, fronten die met name de sociale en economische pijlers van duurzaamheid raken. Zo ben ik coach en penningmeester bij Founded By All, een heel inspirerende creative business hub op Strijp-S. Het barst hier van de creativiteit en ondernemerschap en je ziet steeds meer soortgelijke initiatieven ontstaan. Jonge starters plukken er de vruchten van. Ik ben ook bestuurder van een arbeidsmarktprogramma voor Zuidoost-Brabant. We helpen mensen aan werk, door bijvoorbeeld te ondersteunen bij het solliciteren. Dit kan gaan om technische experts, maar vooral de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die al jaren niet hebben gewerkt, of 55-plussers. Dat doe ik onbezoldigd. Als ik dingen leuk vind, dan pak ik ze op.

Gedrag

Uiteindelijk moeten we gewoon minder verbruiken in plaats van meer. Zo simpel is het. We moeten technieken aanpassen, maar vooral ons gedrag veranderen. Thuis hebben we wat dat betreft nog wel wat te winnen, maar ik woon in een heel oud huis. Dan zijn de mogelijkheden marginaal. We hebben bij de restauratie wel zo goed mogelijk geïsoleerd. Door de jaren heen is ons energieverbruik mede daardoor gehalveerd. Duurzaam is overigens ook een actieve rol in het verenigingsleven. Ik ben altijd zeer betrokken geweest, vroeger in Aarle-Rixtel en nu in Beek en Donk. Het doet ontzettend goed om een bijdrage te leveren binnen je directe omgeving.

Waardevolle feedback

Als bedrijfskundige heb ik genoeg investeringsvoorstellen gezien, bij Rabobank zat ik ook in de kredietcommissie. Ideeën beoordelen is dus een kolfje naar mijn hand. Hoe haalbaar is een idee? Wie heb ik voor me? Welke aannames worden er gedaan? Daar gaat het om. Dat beoordelen, daar ben ik in getraind. En dan niet alleen beoordelen, maar ook suggesties geven. Ideeën nog rijker maken door met positief kritische feedback te komen. ‘Ga daar eens naar kijken.’ Eén ding wil ik ondernemers nog wel meegeven. Zij die innovaties nu omarmen, zijn de kampioenen van morgen. Dat kan tegenwoordig eigenlijk alleen door intensieve samenwerking.