Mijn naam is Huub Gijsbers en ik ben directievoorzitter Accountancy & Bedrijfsadvies bij BDO. Duurzaamheid staat voor mij voor verplichting, verbinding en commitment. Het houdt ons allemaal steeds meer bezig, vanuit ons vak en vanuit de samenleving.

Nieuwe perspectieven

Onze samenleving is aan het evolueren. Ik noem bijvoorbeeld de transitie van hiërarchisch naar een veel vlakkere structuur. Binnen organisaties wordt ook veel intensiever samengewerkt door alle lagen heen, in plaats van de top down-structuur zoals we die vroeger kenden. BDO loopt graag voorop. We kunnen ons met recht een maatschappelijk betrokken organisatie noemen. We doen veel aan innovatie. Graag vertalen wij dat naar gezamenlijk succes. Uit recent onderzoek (Erasmus) komt sterk naar voren dat sociaal innovatieve organisaties beter scoren. Of het nou gaat om profit of non-profit. Waar zo’n cultuur heerst, wordt met meer plezier gewerkt en is de rendabiliteit hoger. Dankzij onze analyses kunnen we onze opdrachtgevers gefundeerd adviseren over duurzaamheid. Deze maand nog, stonden we in Utrecht op de Week van de Ondernemer met het thema Innovatie. Het is echt hot. Ook als werkgever stimuleren we nadrukkelijk ontplooiing, nieuwe perspectieven. Als werkgever behoren sociale aspecten van duurzaamheid tot mijn dagelijkse uitrusting.

Kennis delen

Duurzaamheid als behoefte van de samenleving. Met elkaar dingen gebruiken op een verantwoordelijke manier. Zaken in stand houden met een gemeenschappelijk eigendom – de aarde moet nog langer mee. Ik zie steeds meer ontwikkelingen zoals energieneutrale ‘nul op de meter’-huizen, waarbij huizen hun eigen energie opwekken. Maar ik noem ook kennis delen, wat bij steeds meer ondernemers als heel vanzelfsprekend wordt ervaren. Uitwisselen, gezamenlijk benutten. Een trend: duurzame ondernemersinitiatieven.

Hoe kan het slimmer?

De samenleving is zich er steeds beter bewust van hoe belangrijk het thema is. Organisaties als BDO helpen graag bij dat bewustwordingsproces, net zoals het onderwijs haar rol moet pakken als het gaat over educatie en stimulering. En zo wordt duurzaamheid een steeds nadrukkelijker onderdeel van ons leven. Hoe kan het slimmer, hoe kan het leuker, hoe kan het duurzamer? Waarbij economisch draagvlak een belangrijke aanjager kan zijn. Rendabele proposities met een bijdrage bij de start, een subsidie zoals nu in Laarbeek; daar gaan communities langdurig plezier van beleven. Ik ben benieuwd welke ideeën er gaan komen.